KIT COUPLING GUARD D12 IEC80 PC

47852

0
 • VX 3 nº
  • (11) Protecció de l'acoblament anteior
  • (12) Protecció acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VX 5 nº
  • (11) Protecció d'acoblament frontal
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VF 1 nº
  • (11) Protecció d'acoblament anterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VF 3 nº
  • (11) Protecció d'acoblament posterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VF 5 nº
  • (11) Protecció d'acoblament posterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VN 1 nº
  • (11) Protecció d'acoblament anterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VN 3 nº
  • (11) Protecció d'acoblament anterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VN 5 nº
  • (11) Protecció d'acoblament anterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol