KIT COUPLING GUARD D16 IEC80 PC

47856

0
 • VX 10 nº
  • (11) Protecció d'acoblament anterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VX 15 nº
  • (11) Protecció d'acoplament posterior
  • (12) Protecció d'acoplament posterior
  • (50) Cargol
 • VX 20 nº
  • (11) Protecció d'acoblament posterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VF 10 nº
  • (11) Protecció d'acoblament posterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VF 15 nº
  • (11) Protecció d'acoblament posterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VF 20 nº
  • (11) Protecció d'acoblament posterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VN 10 nº
  • (11) Protecció d'acoplamiento anterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VN 15 nº
  • (11) Protecció d'acoblament anterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol
 • VN 20 nº
  • (11) Protecció d'acoblament anterior
  • (12) Protecció d'acoblament posterior
  • (50) Cargol